RPI
RPI RPI
RPI O firmie

RP Investment jest spółką mającą na celu wspieranie w powstawaniu oraz rozwoju nowych projektów biznesowych. W wyniku działalności firmy powstało kilkanaście przedsiębiorstw z różnych branż. Część z nich radzi sobie samodzielnie w realiach gospodarki wolnorynkowej, inne zaś zostały zakupione przez większe spółki.

Obecnie RP Investment skupia się na wspieraniu firm, których jest nadal udziałowcem.

RPI

RPI 2010© RP INVESTMENT Sp. z o.o.

Zapraszamy